top of page
Vyhledat

Top 3 kroky, které vám pomohou dosáhnout svých cílů

Aktualizováno: 15. 12. 2021

S blížícím se novým rokem máme tendenci ohlížet se za tím uplynulým a vyhodnocovat ho. Stejně tak si stanovujeme novoroční předsevzetí a cíle pro rok přicházející. Leden je často charakterizován jako měsíc nových začátků, nejrůznějších předsevzetí a cílů. V následujícím textu přinášíme návod na to, jak to udělat, abychom z ohlédnutí za končícím rokem měli co největší přínos a co udělat proto, abychom u našich předsevzetí vydrželi a (novoroční) cíle, ať už byznysové, pracovní či osobní naplnili.#1

Čas se ohlédnout

Konec roku nám přináší příležitost nejen vykukovat na nový rok a soustředit se na to, čím ho chceme naplnit, ale udělat si i reflexi a vnitřní rekapitulaci toho odcházejícího. Právě v tomto odstavci najdete mini návod inspirovaný Alice Boys, klinickou psycholožkou a autorkou sebe-rozvojových knih.


Záměrem této reflexe roku 2021 je učit se z vlastních úspěchů, tak abyste na nich mohli stavět v následujícím roce. Můžete se soustředit na osobní nebo pracovní život nebo konkrétní oblast, která pro vás měla a bude mít v následujícím roce význam.

 • Co nového jste objevili, co se vám líbilo? Co vás nejvíc inspirovalo? Může jít o novou knihu, aplikaci nebo třeba jen citát. Co vám to do života/práce přineslo a jak to můžete využít v novém roce?

 • Na jaký úspěch z letošního roku jste nejvíce hrdý/hrdá? Zkuste si vzpomenout na jednotlivá roční období. Čeho jste například dosáhli na jaře, v létě, na podzim? Stačí se řídit svou intuicí a nehledat dokonalou odpověď. Záměrem je reflexe, která vás baví, ne ta, u které se trápíte.

 • Jaký je nový návyk, postup, rutina, které jste si letos vytvořili? Jak to zlepšilo vaši efektivitu doma nebo v práci? Stačí maličkost, jako jít si zaběhat před prací…

 • A malá výzva - Čemu jste se letos postavili čelem, místo abyste se vyhýbali? Zvládli jste obtížný rozhovor, pustili jste se do dlouho odkládaného úkolu.

 • Jaký vztah vás letos nejvíce pozitivně překvapil? Klidně se můžete zaměřit na jednu konkrétní událost/akci ze strany kolegů nebo přátel, které vás nejvíc potěšila.

 • A ještě jeden malý oříšek - Jakého cíle jste se letos vzdali a jste rádi, že jste to udělali, protože to objektivně nebyla vaše nejvyšší priorita?

Klidně si teď můžete oddychnout a vrátit se k dalším otázkám později, abyste svou mysl napřehltili...

 • V které dovednosti si letos věříte více?

 • Na co byste chtěli vzpomínat za 10-20 let? Co je hlavní vzpomínka tohoto roku?

 • Na co jste letos změnili názor? Jaké předsudky jste si letos uvědomili a tím jste je začali překonávat?

 • Kterou technologii jste letos začlenili do svého života/práce a tím jste ho/jí zlepšili? I když věříte, že nám technologie ne vždy prospívají, zkuste najít jeden příklad, kdy to za to ”stálo” a podpořit své sebe-vědomí v této oblasti?

 • Co jste vyzkoušeli a nevyšlo to, ale hodně jste se z toho naučili? Co vás letos začalo bavit ještě více?

 • ·V čem jste se letos začali vnímat pozitivněji než dříve?
#2

Návod na to jak (v příštím roce) dosáhnout svých cílů

Teď když jsme se ohlédli za minulým rokem, je dobré začít stavět na těchto zjištěních a začít plánovat čeho chceme dosáhnout rok příští. Existují různé způsoby jak nastavit cíle či dodržet předsevzetí. Jinak se přistupuje při definování organizačních cílů, jinak se může postupovat při definování osobních, kariérních či byznys cílech. Vždy je potřeba si pro své záměry vybrat ten způsob, který s námi nejvíce rezonuje.

Naštěstí existuje proces nastavení cílů, který je strukturovaný, srozumitelný, zcela univerzální a vhodný pro všechny oblasti života. Ať již chcete dosáhnout pozitivní změny v oblasti byznysu, zdraví, financí, práce či vztahů. Určujícím faktorem pro stanovení cílů jsou oblasti vašeho života, firmy či byznysu, které nejsou zcela uspokojené a je v nich potenciál pozitivní změny. Zde je vhodné podotknout, že u pracovních cílů zaměstnanců je dobré vycházet z cílů organizace, které navazují na její poslání a formulovanou vizi.

Kritéria kladená na cíl

Bez správně vydefinovaného cíle se nelze pohnout vpřed. Aby nezůstalo pouze u předsevzetí nebo pojmenování cíle, je potřeba dodržovat požadavky kladené na cíle. Správně definované cíle splňují, mimo jiné, podmínky a principy SMART.

SMART cíl

S - konkrétní, specifický: Poskytuje jasný popis toho, čeho je třeba dosáhnout. Specifický znamená odkaz na něco jedinečného a je opakem obecného, ​​širokého nebo vágního. Specifický cíl by proto měl jednoznačně uvádět, kam chceme dorazit.

M - měřitelný: Obsahuje metriku nebo identifikátory, které verifikují, zda bylo cíle dosaženo.

A – dosažitelný: Stanovení cílů, které můžete rozumně dosáhnout v určitém časovém rámci, vám pomůže udržet motivaci a soustředění. Než začnete pracovat na dosažení cíle, rozhodněte se, zda je to něco, čeho nyní můžete dosáhnout, nebo zda existují další předběžné kroky, které byste měli podniknout, abyste byli lépe připraveni.

R - realistický: cíl musí být realistický. Musí být možné ho splnit v reálném čase, nemá cenu stanovovat nedosažitelné cíle.

T - časově omezený: Cíl musí být uzavřen do konkrétního data. Rovněž musíme zajistit, abychom měli časový plán pro splnění tohoto cíle.

Ukažme si to na konkrétním příkladu cíle - „Zvýším svůj zisk o XY%“

S - konkrétní: Zvýším příjmy a zároveň snížím výdaje. Pronajmu si dostupnější provozovnu, což sníží nájemné o 7%, snížím tak provozní náklady.

M - měřitelný: V příštích 3 měsících zvýším prodej získáním dalších 5 potenciálních klientů.

A - dosažitelný: Upevním své vztahy se stávajícími zákazníky. Zviditelním svůj byznys na sociálních sítích, využiji doporučení a networking. To mi pomůže najít více potenciálních zákazníků, a tak se postarám o zvýšení výnosů pro firmu.

R - relevantní: přechod na levnější provozovnu sníží provozní náklady mého podnikání, a to dá prostor růstu zisku.

T - časově omezený: Do ​​konce příštích tří měsíců zvýším svůj zisk o XY%.

Použití pouze pravidla SMART je však v dnešní době nedostačující. Cíle by měly splňovat další kritéria.

Pozitivní

Cíl musí být pozitivní. Lidé většinou umí snadno popsat co nechtějí, nelíbí se jim nebo co jim vadí. Mnohem těžší, ale bývá vydefinovat, co je ta pozitivní změna, ten pozitivní cílový stav. Je klíčové, aby cíle byli definovány pozitivně. Místo: „Přestanu prokrastinovat“ si řekneme: „Splním vše, co si naplánuji.“ Ještě lepší je, vydefinovat si a představit si cíle, jakoby už byly splněny. Tedy v přítomném čase: „Plním vše, co jsem si naplánoval/a“.

Inspirující

Když si přečteme nahlas náš vydefinovaný cíl, měl by v nás probudit motivaci, chuť na něm pracovat, dát nám ten pozitivní náboj. Jestliže cíl nevychází z naší vnitřní motivace a nevnímáme ho jako důležitý, pravděpodobně se nám ho nepodaří dosáhnout. Budeme mít tendenci ho odkládat, vymlouvat se na nejrůznější překážky, nenajdeme v sobě dostatek chuti a energie, abychom se na cestu k cíli doopravdy vydali. Proto bychom si měli odpovědět na otázky: „Chci, měl/a bych nebo musím na něm pracovat“? Pokud je odpověď CHCI, jsme na nejlepší cestě k jeho naplnění.

Náročný

Nastavení náročných cílů zaručuje určitý stupeň napětí. Opravdu náročné cíle, nás posouvají vpřed, jelikož budeme muset vyvinout určité úsilí a čas. Budeme si pravděpodobně muset osvojit nové návyky, získat nové dovednosti či znalosti, dělat věci jinak, aby došlo k žádoucí změně. Budeme skutečně zainteresováni a ochotnější zkoušet nové věci mimo svou komfortní zónu. Stanovení si příliš jednoduchých cílů sice může způsobit, že se krátkodobě budeme cítit dobře, jelikož máme splněno, ale ve skutečnosti se příliš neposuneme.
#3

7 kroků strategie

Jak tedy konkrétně postupovat, když už máme cíl vydefinovaný? Je potřeba stanovit si strategii – cestu k dosažení cíle.

Strategie představují plán pro dosažení cíle. Jedná se o sérii kroků, které nám objasní postup při naplňování každého cíle. Tyto kroky představují milníky, které dávají cestě určitou formu. Strategie poskytují praktičtější pochopení toho, jak může být daný cíl dosažený. Cíl může být jen touhou či snem, dokud nejsou stanoveny strategie. Strategie nám brání v tom, abychom dělali věci automaticky, tak, jak jsme zvyklí.

Jednotlivé kroky strategie

Krok 1: Definujte startující místo - SOUČASNÝ STAV - cíle. Jeden z nejlepších bodů, jak začít pracovat na nějakém cíli, je zjistit, kde se zrovna nacházíme v dané oblasti. Cílem tohoto kroku je zjistit, jaký je výchozí krok odkud startujeme. Mapujeme tedy výchozí stav, analyzujeme metriky, shromažďujeme data, zdroje, zapisujeme si pocity, pozorujeme návyky, zpracováváme seznamy apod.

Krok 2: Vytvořte inspirující VIZI toho, jak by mohlo dosažení cíle vypadat. Když máme jasno o našem výchozím bodě, vytvoříme si vizi, která nám poskytne jasný obraz o konečném výsledku.

Krok 3: Prozkoumejte MOŽNOSTI a vyberte si nejlepší způsob postupu plnění cílů. Užívejte si zkoumání všech možností jak dosáhnout cíle. Následně musí být seznam možností redukován na ty nejlepší možné cesty.

Krok 4: Vytvořte PLÁN na dosažení cíle. Když si vybere nejlepší způsob, jak jít kupředu, můžete si dál vytvořit plán jak dosáhnout toho, co si přejete cílem získat. Může se jednat o plán obsahující časové lhůty, co budete konkrétně dělat, nastavení milníků, získání podpory pro dosažení cíle. Plán by měl obsahovat CO budete dělat, JAK to budete dělat a zahrnovat čas, od KDY to budete dělat.

Krok 5: Uskutečněte/REALIZUJTE plán. V této fázi, poté co si vytvoříte plán, ho musíte převést na jednotlivé akce. Jedná se o plnění kroků vytvořených v plánu.

Krok 6: MONITORUJTE a přehodnocujte pokrok. V tomto kroku strategie se ohlížíte, jak se daří plnit jednotlivé body plánu. Ohlížíte se, jak se vám daří plán plnit a případně ho upravujete.

Krok 7: Vyzdvihněte svoje úspěchy - OSLAVAVUJTE. Doporučuje se naplánovat si, jak oslavit všechno, co se vám podařilo dosáhnout. Jedná se o poslední bod, který vás povzbuzuje, abyste ocenili to, čeho dosáhnete.

Z naší koučovací praxe jsme vypozorovali, že jednotlivci i firmy často nemají jasno, jak své osobní, byznysové či firemní cíle nastavit. Ještě těžší je, samotné dodržení předsevzetí a naplnění cílů. Dokonce i manažeři vedoucí týmy, často selhávají se svými podřízenými správně nastavit, průběžně monitorovat a vyhodnocovat nastavené cíle. Většinou se tak děje, protože neví jak na to a nebo jsou zavaleni jinou agendou.

Ohlédnutí se za úspěchy, stanovení cílů dle metody SMART a následné nastavení strategie k vydefinovanému cíli, vám může pomoci posunout se vpřed ve vaší kariéře, byznysu i osobním životě a dosáhnout požadovaného úspěchu. I když cíle mohou být náročné, metoda SMART a správně nastavená strategie vám může pomoci poskytnout směr a strukturu na cestě k vašemu cíli či novoročnímu předsevzetí.

Autorky:

Jana Weinberg, ACC

Markéta Adamíková, PCC

www.kouc.ink282 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page