top of page
Vyhledat

Top 3 kroky, které vám pomohou dosáhnout svých cílů

Aktualizováno: 30. 12. 2023

S blížícím se novým rokem máme tendenci ohlížet se za tím uplynulým a vyhodnocovat ho. Stejně tak si stanovujeme novoroční předsevzetí a cíle pro rok přicházející. Leden je často charakterizován jako měsíc nových začátků, nejrůznějších předsevzetí a cílů. V následujícím textu přinášíme návod na to, jak to udělat, abychom z ohlédnutí za končícím rokem měli co největší přínos a co udělat proto, abychom u našich předsevzetí vydrželi a (novoroční) cíle, ať už byznysové, pracovní či osobní naplnili.Čas se ohlédnout

Konec roku nám přináší příležitost nejen vykukovat na nový rok a soustředit se na to, čím ho chceme naplnit, ale udělat si i reflexi a vnitřní rekapitulaci toho odcházejícího. Právě v tomto odstavci najdete mini návod inspirovaný Alice Boys, klinickou psycholožkou a autorkou sebe-rozvojových knih.


Záměrem této reflexe roku 2023 je učit se z vlastních úspěchů, tak abyste na nich mohli stavět v následujícím roce. Můžete se soustředit na osobní nebo pracovní život nebo konkrétní oblast, která pro vás měla a bude mít v následujícím roce význam.

 • Co nového jste objevili, co se vám líbilo? Co vás nejvíc inspirovalo? Může jít o novou knihu, aplikaci nebo třeba jen citát. Co vám to do života/práce přineslo a jak to můžete využít v novém roce?

 • Na jaký úspěch z letošního roku jste nejvíce hrdý/hrdá? Zkuste si vzpomenout na jednotlivá roční období. Čeho jste například dosáhli na jaře, v létě, na podzim? Stačí se řídit svou intuicí a nehledat dokonalou odpověď. Záměrem je reflexe, která vás baví, ne ta, u které se trápíte.

 • Jaký je nový návyk, postup, rutina, které jste si letos vytvořili? Jak to zlepšilo vaši efektivitu doma nebo v práci? Stačí maličkost, jako jít si zaběhat před prací…

 • A malá výzva - Čemu jste se letos postavili čelem, místo abyste se vyhýbali? Zvládli jste obtížný rozhovor, pustili jste se do dlouho odkládaného úkolu.

 • Jaký vztah vás letos nejvíce pozitivně překvapil? Klidně se můžete zaměřit na jednu konkrétní událost/akci ze strany kolegů nebo přátel, které vás nejvíc potěšila.

 • A ještě jeden malý oříšek - Jakého cíle jste se letos vzdali a jste rádi, že jste to udělali, protože to objektivně nebyla vaše nejvyšší priorita?

Klidně si teď můžete oddychnout a vrátit se k dalším otázkám později, abyste svou mysl napřehltili...

 • V které dovednosti si letos věříte více?

 • Na co byste chtěli vzpomínat za 10-20 let? Co je hlavní vzpomínka tohoto roku?

 • Na co jste letos změnili názor? Jaké předsudky jste si letos uvědomili a tím jste je začali překonávat?

 • Kterou technologii jste letos začlenili do svého života/práce a tím jste ho/jí zlepšili? I když věříte, že nám technologie ne vždy prospívají, zkuste najít jeden příklad, kdy to za to ”stálo” a podpořit své sebe-vědomí v této oblasti?

 • Co jste vyzkoušeli a nevyšlo to, ale hodně jste se z toho naučili? Co vás letos začalo bavit ještě více?

 • ·V čem jste se letos začali vnímat pozitivněji než dříve?

Návod na to jak (v příštím roce) dosáhnout svých cílů

Teď když jsme se ohlédli za minulým rokem, je dobré začít stavět na těchto zjištěních a začít plánovat čeho chceme dosáhnout rok příští. Existují různé způsoby jak nastavit cíle či dodržet předsevzetí. Jinak se přistupuje při definování organizačních cílů, jinak při definování osobních, kariérních či byznys cílech. Vždy je potřeba si pro své záměry vybrat ten způsob, který s námi nejvíce rezonuje.

Níže uvedený proces nastavení cílů je univerzální a vhodný pro všechny oblasti života, ať už chcete dosáhnout pozitivní změny v oblasti podnikání, zdraví a financí, práce nebo vztahů. Ideálně doporučujeme vybrat si tři oblasti vašeho života, které mají potenciál pozitivní změny a ve kterých nejste spokojeni, a z nich si vydefinovat trojici cílů.

Kritéria úspěšného cíle

Alfou a omegou úspěšného dosažení cíle je jeho definice. Bez správně vydefinovaného cíle zůstanete pouze u vágního předsevzetí a nepohnete se vpřed.


Správně definovaný cíl mimo jiné splňuje podmínky a principy metody SMART. Je tedy konkrétní, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově ohraničený.

SMART cíl

S - konkrétní, specifický: Poskytuje jasný popis toho, čeho je třeba dosáhnout. Specifický znamená odkaz na něco jedinečného a je opakem obecného, ​​širokého nebo vágního. Dejte cíli tvar a nadefinujte si, čeho přesně chcete dosáhnout.

M - měřitelný: Obsahuje metriku nebo identifikátory, které verifikují, zda bylo cíle dosaženo. Jak poznáte/změříte, že jste v cílové rovince?

A – dosažitelný: Stanovení cílů, které můžete rozumně dosáhnout v určitém časovém rámci, vám pomůže udržet motivaci a soustředění. Než začnete pracovat na dosažení cíle, rozhodněte se, zda je to něco, čeho nyní můžete dosáhnout, nebo zda existují další předběžné kroky, které byste měli podniknout, abyste byli lépe připraveni.

R - realistický: Nezapomeňte se držet nohama na zemi. Musí být možné ho splnit v reálném čase, nemá cenu stanovovat nedosažitelné cíle. Myslíte si, že stanovený cíl stojí za vynaloženou energii? Je na to vhodná doba? Je to v souladu s tím, co chcete dělat?

T - časově omezený: Cíl musí být uzavřen do konkrétního data. Kdy budete v cíli?

Ukažme si to na konkrétním příkladu cíle - „Zvýším svůj zisk o XY%“

S - konkrétní: Zvýším příjmy a zároveň snížím výdaje. Pronajmu si dostupnější provozovnu, což sníží nájemné o 7%, snížím tak provozní náklady.

M - měřitelný: V příštích 3 měsících zvýším prodej získáním dalších 5 potenciálních klientů.

A - dosažitelný: Upevním své vztahy se stávajícími zákazníky. Zviditelním svůj byznys na sociálních sítích, využiji doporučení a networking. To mi pomůže najít více potenciálních zákazníků, a tak se postarám o zvýšení výnosů pro firmu.

R - relevantní: přechod na levnější provozovnu sníží provozní náklady mého podnikání, a to dá prostor růstu zisku.

T - časově omezený: Do ​​konce příštích tří měsíců zvýším svůj zisk o XY%.

Pravidlo SMART je ale vhodné doplnit i o další kritéria, která pomohou zvýšit úspěšnost jeho dosažení:

Pozitivní

Lidé většinou snadno popíšou, co nechtějí, co se jim nelíbí, nebo co jim vadí. Mnohem těžší, ale bývá vydefinovat to, co chceme, co je pro nás pozitivní změna a žádoucí cílový stav. Pozitivní formulace cíle je ale klíčová. Místo: „Přestanu prokrastinovat“ si tedy řeknete: „Splním všechny úkoly, které si naplánuji.“ Ještě lepší přitom je definovat a představit si cíle, jakoby už byly splněny. Tedy v přítomném čase: „Plním všechny úkoly, které jsem si naplánoval/a“.

Inspirující

Když si nahlas přečtete svůj cíl, měl by ve vás probudit motivaci, dát vám pozitivní náboj a chuť na něm pracovat. Když cíl nevychází z naší vnitřní motivace a nevnímáme ho jako důležitý, máme tendenci jeho plnění odkládat a vymlouvat se na nejrůznější překážky, Chybí nám chuť a energie, abychom se do něj doopravdy pustil, a pravděpodobně se nám ho nepodaří dosáhnout. Odpovězte si proto hned na začátku na otázky: „Chci, na tomto cíli pracovat, měl/a bych na něm pracovat, nebo na něm pracovat musím“? Pokud je odpověď "chci", jste na nejlepší cestě k jeho naplnění.

Náročný

Pokud si stanovíme příliš jednoduché cíle, možná se krátkodobě budeme cítit dobře. Máme splněno. Ve skutečnosti se ale příliš neposuneme. Oproti tomu opravdu náročný cíl je výzva, která vás posune vpřed. Musíte vyvinout úsilí a čas, osvojit si nové návyky, získat nové dovednosti a znalosti a začít dělat věci jinak, aby k žádoucí změně došlo. Náročné cíle zaručují určitý stupeň napětí, který stimuluje zájem, motivaci a ochotu zkoušet nové věci, které jsou mimo vaši komfortní zónu.
7 kroků strategie - od definice k realizaci

Jak konkrétně postupovat, když už máme cíl vydefinovaný? Pomůže stanovit si strategii – tedy sérii konkrétních kroků a milníků na cestě ke splnění cíle.

Pomohou vám představit si konkrétnější a uchopitelné způsoby, jak se k cíli dostat, dají celému procesu urČitou formu a strukturu a zabrání vám automaticky dělat věci tak, jak jste byli doposud zvyklí.

Jednotlivé kroky strategie

Krok 1: Definujte si výchozí bod - SOUČASNÝ STAV - cíle. Abyste se mohli posunout dál a udělat první krok správným směrem, musíte vědět, kde se nacházíte právě teď. Zmapujte si výchozí pozici, analyzujte metriky, shromažďujte data, zdroje, zapisujte si pocity, pozorujte návyky, zpracovávejte seznamy, poznávejte svoje silné stránky, hodnoty...

Krok 2: Vytvořte si inspirující VIZI toho, jak by mohlo dosažení cíle vypadat. Abyste získali jasný obraz o konečném výsledku, vytvořte si vision board, sestavte myšlenkovou mapu, napište příběh nebo jakkoliv jinak zhmotněte koncový „ideální“ stav.

Krok 3: Brainstormujte MOŽNOSTI a všechny způsoby a cesty, které vás mohou k cíli dovést. Následně si vyberte ty, které chcete realizovat.

Krok 4: Vytvořte PLÁN k dosažení cíle. Měl by obsahovat, co budete dělat, jak to budete dělat, a zahrnovat časové určení, od kdy a do kdy to budete dělat. Může obsahovat i nastavení jednotlivých milníků nebo získání podpory pro dosažení cíle.

Krok 5: Nyní plán REALIZUJTE . Převeďte ho na jednotlivé akce a úkoly a začněte postupně kroky plnit.

Krok 6: Pokrok MONITORUJTE a přehodnocujte. Ohlédněte se, jak se vám daří plnit jednotlivé body plánu, a plán v případě potřeby upravte.

Krok 7: Vyzdvihněte svoje úspěchy a OSLAVAVTE je. Naplánujte si, jak oslavit všechno, čeho se vám podařilo dosáhnout a co jste se na cestě za cílem naučili. Tento poslední bod vás povzbuzuje, abyste ocenili své úsilí, snahu, pokrok i výsledky.

Z naší koučovací praxe jsme vypozorovali, že jednotlivci i firmy často nemají jasno, jak své osobní, byznysové či firemní cíle nastavit. Ještě těžší je, samotné dodržení předsevzetí a naplnění cílů. Dokonce i manažeři vedoucí týmy, často selhávají se svými podřízenými správně nastavit, průběžně monitorovat a vyhodnocovat nastavené cíle. Většinou se tak děje, protože neví, jak na to a nebo jsou zavaleni jinou agendou.

Ohlédnutí se za úspěchy, stanovení cílů dle metody SMART a následné nastavení strategie k vydefinovanému cíli, vám může pomoci posunout se vpřed ve vaší kariéře, byznysu i osobním životě a dosáhnout požadovaného úspěchu. I když cíle mohou být náročné, metoda SMART a správně nastavená strategie vám může pomoci poskytnout směr a strukturu na cestě k vašemu cíli či novoročnímu předsevzetí.

Jak pomůže kouč

Jedním z nástrojů, který vám můžee pomoci třeba právě s efektivnějším definováním a dosažením cílů, nebo i s „upgradem” vašeho mindsetu, je spolupráce s koučem.


International Coaching Federation definuje kouče jako partnera v tvůrčím a podnětném

procesu, který vám umožňuje maximalizovat osobní a profesní potenciál a propojí vás s vašimi mnohdy zcela nevyužívanými nebo nedostatečně využívanými zdroji představivosti, produktivity, leadershipu a dalších dovedností v oblasti mezilidských vztahů.

Podle nejnovějšíích vědeckých poznatků (i zdravého rozumu) je potřeba se při koučinku zaměřovat na cíle a změny, ke kterým máte vnitřní motivaci a na kterých chcete pracovat vy, ne vaše okolí.


Důležitou roli také hraje výběr kouče. Kromě vzájemných sympatií a toho, že se s koučem cítíte bezpečně, vám také doporučujeme ověřit jeho certifikaci. I když profesi kouč/ koučka můžete najít u více než 30000 lidí na LinkedIn, v České republice je jen okolo 150 mezinárodně certifikovaných koučů.


Třetí podmínkou je dlouhodobý vztah. Kouč je profesionál, který vám pomáhá vytvářet prostředí pro práci s vaším myšlením, emocemi a prožíváním, a to potřebuje větší prostor než jedno setkání. Pomocí nástrojů, jako jsou silné otázky nebo použití metafor, kouč postupně vytváří příležitosti pro nové podněty a vhledy, které vás mohou podpořit nejen při dosahování vašich cílů a překonávání překážek na vaší cestě, ale i při „upgradování“ (postupné pozitivní změně) vašeho mindsetu.


Přejeme vám úspěšný nový rok plný nových začátků, radosti, odolnosti i odvahy a držíme palce při restartu či plnění nejen vašich cílů.


Autorky:

Jana Weinberg, ACC

Markéta Adamíková, PCC

www.kouc.ink527 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page