top of page

REFERENCE - KOUČINK & MENTORING
 

Reference HR Mentoring

Michal Černý
Ředitel
Strojírna Soběslav s.r.o.

reference koučink

Radek Duchek
CEO
4M Systems

"Tímto chci doporučit Janu W. jako skvělého profesionála, který mi během společných koučovacích sezení pomohl správně zkoncentrovat moje myšlenky tak, abych dosáhl všech vytyčených cílů v oblastech mého profesního působení, tak i v soukromém životě. Za pomoci Brain-based koučinku mne Jana dokázala udržet motivovaného a vždy plně soustředěného na nalezení pro mne nejefektivnějšího řešení a zdolávání vytyčené cesty k danému cíli/zlepšení. Rád předávám 100% pozitivní referenci, jak na celý systém, tak i na svého kouče všem, kdo uvažují o změně ve svém životě, nebo v pracovní oblasti."

Leadership koučink

Radka Kožárová
Project Manager
4M Systems

"Janu nemohu dostatečně vynachválit. Vliv koučovacích sezení na můj profesionální výkon a citlivé osobní záležitosti byl opravdu život měnící a je trvající. Jana je 100% profesionální, soustředěný a efektivní kouč. Díky jejímu podnětnému a interaktivnímu vedení se mi úspěšně podařilo splnit stanovené cíle a získat užitečné nástroje pro svůj profesní i osobní život. Janu mohu vysoce doporučit a jen si přeji, abych ji potkala dříve. Jano, děkuji moc!"

kariérní koučink

Romana Hybrant
Atelier Hybrant & Fils
Lyon, France

"S Janou jsem prožila šest velmi intenzivních měsíců naplněných prací na sobě a sebepoznáním. Děkuji Vám za profesionální přístup, ochotu a velmi odborné a sympatické koučování. Vděčím Vám nejen za efektivní nástroje rozhodování a time managementu, ale také za vytváření příjemné atmosféry během našich sezení. Jednoznačně doporučuji.Koučování s Vámi mi pomohlo zaměřovat pozornost směrem, kterým chci vědomě jít s veškerou důvěrou ve své schopnosti. Děkuji.."

Reference Leadership koučink

Marek Řezáč
Ředitel 
GORDIC

"Výběr mentálního kouče byl pro mě náročný proces, jelikož jsem se nechtěl svěřit do rukou jen tak někomu. O to víc jsem rád, že jsem narazil právě na Janu, která je opravdu profesionál na slovo vzatý. Díky našim sezením jsem pochopil co znamená slovo "sebepoznání". Jana se dokázala velmi dobře vcítit do mé situace a vhodně zvolenými otázkami mi umožnila "držet se svého kompasu" a naplnit tak stanovené cíle. Za to jí moc děkuji a přidávám pozitivní referenci a doporučení."

Reference koučink

Barbora Janasová
HR Manager
Shell, Czech Republic & Slovakia

Paní Weinberg spolupracuje se společností Shell dlouhodobě. Několik našich zaměstnanců koučovala s cílem vylepšit jejich work-life balance. Pro společnost byl tento program velmi přínosný, o čemž svědčí nejen subjektivní spokojenost zaměstnanců, kteří tento program absolvovali, ale i tvrdá data, která se v této oblasti zlepšila z roku na rok o 18 procentních bodů! Naši zaměstnanci ibyli s koučováním paní Weinberg velmi spokojeni. Celý program byl jasně strukturovaný, na každé sezení byla paní Weinberg náležitě připravena i s dostatečným množstvím kvalitních materiálů. Vždy se dokázala přizpůsobit aktuálním tématům dle individuálních potřeb zaměstnanců. Ve spolupráci hodláme i nadále pokračovat."

koučink cena

"Ráda bych zde vyjádřila svůj vděk a nadšení z konzultací, které jsem s Janou absolvovala. Pomohla mi se znovu najít, pochopit mé silné stránky a urovnat myšlenky. Pokaždé jsem se velmi těšila na její pozitivní přístup a vnímala její schopnost aktivně naslouchat. Její coaching vřele doporučuji všem, kteří se hledají nebo jen potřebují pomoct na cestě za svými sny.""

Viktorie Zlámalová
Communications & Programme Manager
Shell, Czech Republic, a.s.

Reference koučink

Michaela Zouharová
Anti-aging Global Business Leader, NUSKIN

"Vřele doporučuji Janu Weinberg pro její vysoce profesionální přístup, schopnost dávat správné otázky ve správné chvíli, lidskost a nevšední krásu zvenku i zevnitř. Od prvního okamžiku koučování jsem se cítila bezpečně a koncentrovaně. Díky Janě jsem třídila myšlenky, uvědomovala si potenciální řešení a vhodné strategie, a také svoje silné stránky. Každým sezením jsem se měřitelně posouvala ke svým cílům. Děkuji Janě za obrovskou podporu a těším se na další spolupráci."

Reference HR Mentoring

"S paní Janou Weinberg jsem měla možnost se potkat v rámci projektu #suHR. Byla mi mentorkou a rádkyní v oblasti HR. Jsem jí velmi vděčná za rady a podporu, kterou jsem dostala. Člověk často tápe, zda jeho profesní kroky a nacítění jsou správné. O to víc je pak skvělé, když Vám člověk s takovou praxí řekne, že jdete správným směrem. Děkuji moc."

Klára Hejděncová
HR Specialist & Project Manager, Edera Group a. s.

reference koučink

Lída Pešková
Spiritual Coach

"Koučování s Janou po telefonu bylo pro mě nesmírně obohacujícím a inspirativním zážitkem. Jana je velký profesionál s velice lidským přístupem. Z jejího koučování je cítit radost a zaujetí pro rozvíjení potenciálu svého klienta. Její doprovázení na mé cestě sebepoznání bylo plné povzbuzování, oceňování, podpory a především aktivního naslouchání bez hodnocení a udílení rad. Janu jako kouče doporučuji všem, kteří chtějí vykročit na cestu seberozvoje a chtějí si proměnit své sny ve skutečnost."

bottom of page