top of page
Vyhledat

Růstové nastavení mysli ve firmách

Aktualizováno: 1. 6. 2021


Článek byl publíkován v časopisu Profi HR - září 2020.Lidé čelí na svých pracovištích mnoha výzvám. Od učení, jak používat složitý nástroj, jak ovládat novou technologii, jak implementovat nový proces až po zvládání nových pracovních povinností. Zaměstnanci si musejí neustále osvojovat nové dovednosti, aby se mohli profesně rozvíjet. Existují zaměstnanci, kteří se rychle přizpůsobí náročným úkolům, zatímco jiní jsou ve stresu a nedosahují dobrých pracovních výsledků. Jako vysvětlení se nabízí rozdíly v nastavení mysli jedinců.


RŮSTOVÉ VS. FIXNÍ NASTAVENÍ MYSLI

Psycholožka Carol Dweck, působící na Standfordově univerzitě, definuje ve své knize „Nastavení mysli“ (Nová psychologie úspěchu aneb Naučte se využít svůj potenciál) dva druhy myšlení, které vytváří dva odlišné přístupy: Růstové vs. Fixní nastavení mysli (Growth vs. Fixed mindset). Výzkumy ukazují, že máme tendenci podléhat jednomu ze dvou typů myšlení.


RŮSTOVÉ NASTAVENÍ MYSLI

Růstové nastavení mysli popisuje lidi, kteří věří, že jejich úspěch závisí na vyvinutém úsilí, energii a vloženém čase. Lidé s růstovým nastavením mysli vycházejí z přesvědčení, že jejich dovednosti a inteligence mohou být vylepšeny úsilím, pílí a vytrvalostí. Věří tomu, že jsou věci změnitelné, že mohou dosáhnout toho, čeho chtějí. Přijímají výzvy, vytrvávají i přes překážky, kritika je posouvá. V úspěchu ostatních vidí inspiraci. Růstové nastavení mysli je soubor postojů a chování, které odrážejí přesvědčení, že talent jednotlivce lze rozvíjet. Inteligence může být podporována. Lze posílit kreativitu a inovace. Vůdčí schopnosti si lze osvojit. Každý jedinec má možnost rozvíjet svůj potenciál. Na chyby se nahlíží jako na příležitost naučit se něco nového.


FIXNÍ NASTAVENÍ MYSLI

Opakem růstového nastavení mysli je fixní nastavení mysli. Fixní nastavení mysli naopak popisuje lidi, kteří považují své kvality za fixní rysy, které nelze změnit. Vycházejí z přesvědčení, že stačí talent, který povede k úspěchu. Úsilí, které povede ke zdokonalení tohoto talentu není nutné: člověk se rodí s určitou dávkou dovedností a inteligencí, kterou nelze zlepšit. Ti, kteří mají fixní nastavení mysli, věří, že jsou buď dobří, nebo špatní v něčem, založeném na jejich přirozené povaze. Častěji se vyhýbají výzvám, při překážce se snadno vzdávají a ignorují užitečnou negativní zpětnou vazbu. Cítí se špatně, když vidí úspěch ostatních. Těžko se vyrovnávají s neúspěchy.


„ZATÍM“,„JEŠTĚ NE“

Růstové nastavení mysli pracuje s konceptem „zatím“ – „ještě ne“. Jde o charakteristický znak podporující růstové nastavení mysli, kdy si do našeho konstatování vložíme slovo zatím či ještě ne. Místo: „To neumíme“ – „Ještě to neumíme“. „To nezvládnu“ – „Zatím to nezvládnu“.„Ještě jsem se to nenaučil“. „Možná to ještě nebudu moci udělat, ale můžu tvrdě pracovat a zlepšovat se“.


NEUROPLASTICITA MOZKU

Nejedná se o žádnou pop psychologii. Výzkum v oblasti neurovědy prokázal, že náš mozek neustále roste a vyvíjí se. Můžeme a vytváříme nové nervové dráhy po celý život. Tato schopnost se nazývá neurální plasticita a studie ukazují, že mozek můžeme posilovat podobně jako naše svaly. V každém věku. Díky úsilí se můžeme i nadále učit a rozvíjet dovednosti a talent, i když tomu dosud úplně nevěříme. Růstové nastavení mysli umožňuje rozvoj potenciálu a příslib toho, že se lze zlepšovat, zvyšovat své znalosti a dovednosti. Podporuje dosažení stále vyšší úrovně potenciálu a výkonu.APLIKACE RŮSTOVÉHO NASTAVENÍ MYSLI V ORGANIZACÍCH

Přístup managementu

Silný leadership, kontinuální rozvoj a inovace jsou dnes klíčem k prosperujícímu byznysu. A to nejen mezi lídry a manažery firem. Aby mohla organizace skutečně růst, musí prostupovat a být podporováno vedení lidí a rozvoj, napříč celou organizací. Fixní nastavení mysli – na rozdíl od nastavení rozvojového – nepodporuje žádný z těchto ideálů. Méně riskování, méně svobody, méně spolupráce a nepřijímání dílčích neúspěchů – všechny příznaky chování fixního nastavení mysli – mohou být pro podnikání škodlivé. Management firem musí vést příkladem. Růstové nastavení mysli je adoptováno zaměstnanci pouze když její lídři manifestují nastavení mysli, které očekávají od svých manažerů a zaměstnanců. Jejich chování musí být konzistentní.


Budování kultury, která je ochotna riskovat a přijmout neúspěch

Nevyhnutelnou součástí růstu je selhání. A přijmout růstové nastavení mysli znamená přijmout šanci, že by organizace nakonec mohla selhat. Inovace, kreativita a podpora podnikání vpřed by však nebyly možné, pokud by lidé nebyli ochotni riskovat. A často to začíná u vedoucích pracovníků. Ti by měli jít příkladem, ale měli by také umožnit všem zaměstnancům převzít vedoucí role – dát jednotlivcům nezávislost a svobodu zkoušet věci, selhat a učit se ze svých chyb. Přijetí výzev je klíčové. Organizace, které považují své lidi za schopné čelit výzvám – i když to znamená neúspěch – se zasluhují o úspěch.


Výběr kandidátů

Příkladem využití růstového nastavení mysli ve firmách může být výběr budoucích zaměstnanců. Rekrutéři a náboroví manažeři s růstovým nastavením mysli aktivně hledají potenciál a skutečné odhodlání učit se u budoucích zaměstnanců. Během screeningu se snaží identifikovat dovednosti kandidátů, které ukazují dychtivost po rozvoji a odolnosti. Tito lidé pomohou budovat kulturu učení, budou se rozvíjet samostatně, úspěšně spolupracovat a budou schopni přizpůsobit se jakýmkoli výzvám. Pomohou podnikání posunout k úspěchu. Oproti tomu rekruteři s fixním nastavením mysli hledají dosažené vzdělání, kvalifikace a již nabité znalosti a dovednosti. Dávají přednost kandidátům, kteří jsou plně připraveni na roli hned od začátku. Důkladně prozkoumají pozadí kandidáta, aby se ujistili, že mají vše, co potřebuje k úspěchu v jejich roli.


Styl řízení

Lídři a manažeři s růstovým nastavením mysli obvykle dávají zaměstnancům příležitost a čas na růst. Zaměřují se na úsilí, vytrvalost, pokrok a chválí za to zaměstnance. Často působí jako mentoři a dávají zaměstnancům příležitosti rozvíjet se a učit se. Poskytují školení šitá na míru, individuální koučink či jiné metody rozvoje. Společnosti, které pomáhají každému z těchto jednotlivců růst ve svých rolích, plnit individuální a firemní cíle, převzít více vůdčích schopností a neustále rozvíjejí jejich dovednosti a nastavení mysli, budou prospívat jako celek. Lídři a manažeři s fixním nastavením mysli obvykle upřednostňují zaměstnance s již prokazatelnými výsledky.

Celkově lze říci, že podpora růstového myšlení v organizacích má pro společnost pozitivní výsledky. Organizace, které si osvojí růstové nastavení mysli, lépe prosazují svoje záměry a uspějí. Souvisí to s lepší produktivitou zaměstnanců, a tedy se ziskovostí. Zvyšuje se morálka zaměstnanců a dobrá spolupráce s kolegy. V prostředí růstového nastavení mysli se zaměstnanci cítí zodpovědní za plnění svých každodenních úkolů a mají pocit sounáležitosti a nezávislosti. Mnoho velkých společností, jako je Microsoft, si uvědomilo tyto výhody a začaly si osvojovat růstovou kulturu, aby co nejlépe využily motivaci svých zaměstnanců učit se z neúspěchů.168 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page