top of page
Vyhledat

Jak objevit silné stránky lidí a stavět na nich?

Publikováno v e-časopisu Firemní vzdělávání - říjen 2021


autorky: Jana Weinberg, Markéta Adamíková


Ať už přemýšlíme nad vlastním rozvojem nebo rozvojem našich zaměstnanců, naše mysl nejčastěji sklouzne k seznamu "slabých stránek", tedy oblastí, které je potřeba "opravit". Z našeho zorného pole se vytrácí silné stránky, oblasti, ve kterých se nám přirozeně daří, které nás baví a naplňují.


Často se domníváme, že v oblastech, kde máme největší potenciál, se budeme rozvíjet přirozeně nebo bez většího úsilí. Pracujeme tak jen na svalech, které podle nás potřebujeme posílit a zapomínáme na trénink těch, které nás můžou dovést do cílové rovinky.OBJEVTE SILNÉ STRÁNKY Profesor pozitivní psychologie Alex Linley definuje silné stránky jako už existující schopnosti určitého způsobu chování, myšlení nebo cítění, který je pro uživatele autentický a energizující, umožňující optimální fungování, rozvoj a výkon. Silné stránky tvoří naše schopnosti, které nám přirozeně jdou a zároveň nás baví a naplňují. Jak si "potvrdit" nebo objevit silné stránky u sebe, svých stávajících nebo potenciálních zaměstnanců? Existuje řada způsobů a dostupných nástrojů k sebepoznávání pro individuální i firemní využití.


VIA CHARACTER STRENGTHS Nástroj slouží k odhalení silných stránek charakteru. Byl vytvořen známými vědci v oboru pozitivní psychologie Christopherem Petersonem a Martinem Seligmanem. Jedná se o bezplatný nástroj dostupný v několika jazycích, nikoliv v češtině. Výstupem dotazníku obsahujícího 240 otázek je žebříček 24 testovaných silných stránek, přičemž horních pět se považuje za "silné stránky". Dotazník je k dispozici v sekci Questionnaries > VIA Survey of Character Strengths na webu https://www.authentichappiness.sas.u penn.edu.

GALLUP Gallup ClifftonsStrenghts Assessment odpovídá na otázku "Kdo jsem?" Slouží k odhalení a rozvoji silných stránek – top talentů. Pomocí testu lze zjistit svých pět nejsilnějších stránek (včetně vysvětlení a popisu), plus dalších devětadvacet doprovodných. Jedná se o dotazník v angličtině obsahující 177 otázek. Dokončením dotazníku se otevírají personalizované zprávy a zdroje k využití maximalizace svého potenciálu. Nástroj je zpoplatněn, v současnosti 20–50 USD, v závislosti na zvolené variantě. https://www.gallup.com/cliftonstrengt hs/en/home.aspx.

INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ DLE DR. MARTINA SELIGMANA

Cvičení se opakuje denně po dobu nejméně 7 dnů. Můžeme začít zamyšlením nad tím, co nám v předchozích dnech udělalo radost, co se nám povedlo. Důležité je si uvědomit, díky čemu se to podařilo. Právě to napovídá, jakou svou silnou stránku jsme využili, a rovnou si ji můžeme i pojmenovat. Záměrem cvičení není nastřádat co nejvíce silných stránek, ale postupně zavádět jejich aktivní používání během dne.

Více na webu https://ggia.berkeley.edu/practice/use _your_strengths.

OD OBJEVENÍ K POSILOVÁNÍ

Pro osobnější způsob objevování silných stránek, hodnot, dále k sebepoznání, dosažení cílů, ale zejména k naplnění potenciálu svého nebo svých zaměstnanců lze využít i koučování. Profesionální kouč nejen pomůže silné stránky objevit, ale i hledat cesty, jak je využívat a rozvíjet.

HODNOTICÍ ROZHOVOR JINAK Při hodnocení pracovního výkonu stále bývá častou praxí zaměření se na nedostatky zaměstnanců a následná tvorba vzdělávacích programů ušitá na jejich "odstranění". Přitom je prokázáno, že pokud mají zaměstnanci možnost posilovat své silné stránky a stavět na nich, práce je více baví, jsou produktivnější, motivovanější, angažovaní a zažívají více tvůrčích momentů.

Vhodné je také pracovat se zpětnou vazbou. S hodnocením svého výkonu by měl ideálně začít zaměstnanec. Nejprve zmíní oblasti a činnosti, ve kterých se mu daří (opřeno o silné stránky), poté se zaměří na to, co by v oblastech, ve kterých se mu ještě příliš nevede, mohl dělat lépe. Manažer doplní jeho sebehodnocení o své poznatky. Výstupem rozhovoru by mělo být hledání cest, kde ještě může zaměstnanec využít své silné stránky, a to včetně pracovních oblastí, ve kterých se mu zatím nedaří. Výstupy mohou sloužit i jako podklady k plánování rozvoje, tvorbě vzdělávacích programů či k plánování procesu nástupnictví na klíčové pozice.

PRIORITA ČÍSLO JEDNA

Jednotlivci i organizace jsou dnes stále přesvědčeni, že cesta k úspěchu vede přes nápravu chyb a nedostatků. Toto zaměření na slabé stránky je podle odborníků zabývajících se pozitivní psychologií omylem a plýtváním tím nejcennějším, co máme k dispozici – našimi silnými stránkami. Úspěch leadershipu nespočívá ve snaze o nápravu slabých stránek, ale v objevování, využívání a rozvoji těch silných u sebe i svého týmu. To potvrzují i zkušenosti z koučování, které se někdy využívá výhradně k "hašení požárů" a zanedbává se přitom jeho potenciál rozvíjet talenty, tedy i potenciál společnosti.


Koučové často pracují s klienty, kterým přináší nová nebo manažerská pozice nemálo stresu a výzev. Koučovaní se tak přepínají do módu "sebepochyb" a ohrožení a reagují pod vlivem svých emocí. V koučování je třeba vést u takového nastavení pozornost k silným stránkám i k tomu, jak díky nim lze zvládat náročné situace s odstupem a přínosem sobě, týmu, celé společnosti.


207 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page