Koučink Praha

DOVOLTE SI RŮST! 

 

KOUČ & MENTOR JEDNOTLIVCŮ, TÝMŮ A FIREM

KOUČINK & HR KONZULTACE

Chcete se posunout v kariéře či získat vysněnou práci?

Potřebujete využít maximálně potenciál svých zaměstnanců?

Chcete si zvýšit sebevědomí?

Toužíte se zbavit zlozvyků a vybudovat si nové zdravější návyky?

Přejete si zásadně změnit svůj život a nevíte, jak toho dosáhnout?

Chcete si udžet svoje klíčové zaměstnance?

MŮŽETE.

„Cesta k pozitivní změně existuje. Vím, že je to možné a vím jak.“

Mým posláním je napomoci Vám uskutečnit pozitivní změnu ve Vašem osobním životě nebo vyřešit pracovní výzvy.

COACHING AND HR CONSULTING

Koučink & HR Konzultace

Jmenuji se Jana Weinberg a jsem certifikovaný kouč a HR konzultant

 

Ve své práci využívám koučovací přístup – BRAIN-BASED COACHING nebo-li NEURO-KOUČINK. Je to metoda, která vychází z poznatků Neuroleadershipu. Spojuje poznatky neurovědy o fungování mozku a uplatňuje je v praxi. Jako profesionální kouč s mezinárodní certifikací ACC (Associate Certified Coach) od ICF (Mezinárodní federace koučů) se zavazuji k ICF etickému kodexu. 

 

 

Kromě koučinku se věnuji HR Consultingu a Mentoringu, kariérnímu poradenství a lektorské činnosti v oblasti recruitmentu a soft skills.

Své služby poskytuji jednotlivcům i firmám.

Koučink osobního rozvoje

PODPORA, KTERÁ PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY

KOUČINK

DOSÁHNĚTE SVÉHO CÍLE

Pomocí BRAIN-BASED COACHING systému pomáhám svým klientům dosahovat jejich osobních a profesních cílů. Podstatou mé práce je usnadnit vlastní osobní rozvoj tím, že Vám pomůžu identifikovat hlavní výzvy a neúspěchy ve Vašem životě, abyste je mohli s jistotou překonat. Specializuji se na vytváření personalizovaných plánů a poskytování nástrojů, které Vás povedou vpřed a dosáhnou Vašich požadovaných cílů.

Během mých koučovacích sezení, Vám budu napomáhat k trvalým pozitivním změnám v osobním nebo profesním životě. Díky účinným koučovacím technikám, znalostem o fungování mozku a ověřenému koučovacímu procesu, které používám během 1:1 koučovacích sezení, Vám poskytnu nástroje a techniky, které Vám pomohou k vyrovnanějšímu a spokojenějšímu životu. Dojdete k sebepoznání a naplnění vašich cílů.

KDO JE KOUČ? CO JE KOUČINK?

Kdo je kouč? Co je koučování? Jak Vám může kouč pomoci?

O tom jsem měla možnost hovořit v pořadu SAMA DOMA v České televizi. Společně s kolegou jsme hovořili o tom kdo je kouč, co je koučink, jaký je rozdíl mezi koučem a terapeutem, jak si vybrat a kde hledat kouče.

Pokud Vás odpovědi na tyto otázky zajímají, přehrajte si záznam video rozhovoru. 

Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.

Marcus Aurelius

VYZKOUŠÍM KOUČINK & MENTORING

Zvažujete spolupráci s koučem nebo HR mentorem?


Rezervujte si krátkou informativní schůzku k nalezení naší vzájemné dohody, řešení požadavku nebo si rovnou vyzkoušejte 1,5 hodinovou úvodní konzultaci - koučink či HR mentoring.

 

Vyberte si z několika možností.

NAPSALI O MNĚ

profilovka.jpg

Radek Duchek
Managing Director

4M Systems

Tímto chci doporučit Janu W. jako skvělého profesionála, který mi během společných koučovacích sezení pomohl správně zkoncentrovat moje myšlenky tak, abych dosáhl všech vytyčených cílů v oblastech mého profesního působení, tak i v soukromém životě. Za pomoci Brain-based koučinku mne Jana dokázala udržet motivovaného a vždy plně soustředěného na nalezení pro mne nejefektivnějšího řešení a zdolávání vytyčené cesty k danému cíli/zlepšení. Rád předávám 100% pozitivní referenci, jak na celý systém, tak i na svého kouče všem, kdo uvažují o změně ve svém životě, nebo v pracovní oblasti.

Osobní rozvoj - nástroje

OSOBNÍ ROZVOJ - SEBEPOZNÁNÍ

Vyzkoušejte nástroje k osobnímu rozvoji a sebepoznání

Hodnoty

 

Obdržíte bezplatný nástroj k vyhodnocení Vašich hodnot. Získáte silný a motivující přehled o svých nejhlubších hodnotách. Ujasníte si žebříček svých životních hodnot.

Silné stránky

 

 

Získáte dotazník sloužící k defninování Vašich silných stránek a naleznete cesty, jak je využívat častěji.

Johariho okno

Získáte nástroj sloužící k sebepoznání, který popisuje a rozřazuje Vaše osobní kvality. Získáte zpětnou vazbu o tom, jak Vás ostatní vnímají - kolegové, přátelé, spolužáci.

Typologie MBTI

Získáte nástroj ke zjištění osobnostního typu, který odhaluje Váš jedinečný charakter, jeden ze 16 osobnostních typů. Základy systému položil C.G. Jung a do současné podoby ho přivedly K. Cook Briggs a I. Briggs Myers, které vytvořily Myers– Briggs Type Indicator . 

 

 

 

 

SEBEPOZNÁVÁNÍ je proces, který není nikdy ukončen, probíhá po celý život. Pomáhá nám pojmenovat naše schopnosti, zájmy, hodnoty, silné a slabé stránky a díky tomu pochopit vlastní životní role, poslání a priority. Čím lépe se známe, tím jsou všechna naše rozhodnutí vědomější a svobodnější. Sebepoznání je základem rozvoje člověka cestou svobody a směřování k moudrosti.

Zjistěte Vaše silné stránky, ujasněte si své hodnoty, zjistěte jak Vás vnímají Vaši kolegové, odhalte, která práce je pro Vás vhodná na základě popisu Vaší osobnosti. Vyzkoušejte tyto a mnohé další nástroje. Zarezervujte si úvodní konzultaci a využijte nástroje k sebepoznání.