Koučink Praha

DOVOLTE SI RŮST! 
Rozvíjím a podporuji manažery v maximalizaci svého potenciálu a zvyšuji jejich sebevědomí v roli lídra.

KOUČINK & HR KONZULTACE

Chcete se připravit na vaši novou roli manažera / ředitele?
Jste přetížený lídr a potřebujete získat více času pro sebe a své vize či se zdokonalit ve vedení týmu.?
Potřebujete se naučit říkat NE?
Chcete se zdokonalovat ve vedení lidí?

Přejete si objevit svoje životní poslání a žít v souladu s vašimi hodnotami?
Chcete si udžet svoje klíčové zaměstnance?


MŮŽETE.

„Cesta k pozitivní změně existuje. Vím, že je to možné a vím jak.“

Mým posláním je napomoci vám dosáhnout pozitivní výsledky ve vašem osobním, profesním nebo byznys životě.

COACHING AND HR CONSULTING

Koučink & HR Konzultace

Jmenuji se Jana Weinberg a jsem certifikovaný kouč a mentor. 

 

Ve své práci využívám koučovací přístup – BRAIN-BASED COACHING nebo-li NEURO-KOUČINK. Je to metoda, která vychází z poznatků Neuroleadershipu, využívá prověřené techniky koučování a leadershipu. Spojuje poznatky neurovědy o fungování mozku a uplatňuje je v praxi. Jako profesionální kouč s mezinárodní certifikací ACC (Associate Certified Coach) od ICF (Mezinárodní federace koučů) se zavazuji k ICF etickému kodexu. 

 

 

Kromě koučinku se věnuji HR Consultingu a Mentoringu, kariérnímu poradenství a lektorské činnosti v oblasti recruitmentu a soft skills.

Své služby poskytuji jednotlivcům i firmám.

Koučink osobního rozvoje

PODPORA, KTERÁ PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY

KOUČINK
pro jednotlivce a firmy

DOSÁHNĚTE SVÉHO CÍLE

Pomocí BRAIN-BASED COACHING systému pomáhám manažerům, lídrům, podnikatelům, firmám dosahovat jejich osobních, profesních  a byznys cílů. Podstatou mé práce je usnadnit vlastní osobní rozvoj tím, že Vám pomůžu identifikovat hlavní výzvy, odstranit limitující přesvědčení a překlopit prvotní neúspěchy v hnací sílu vpřed k Vašim cílům.  Zaměřuji se na vytváření personalizovaných strategií, plánů a poskytování nástrojů, které Vás povedou vpřed k dosážení Vašich požadovaných cílů.

Během koučovacích sezení, Vám budu napomáhat k trvalým pozitivním změnám v osobním, profesním nebo byznys životě. Díky účinným koučovacím technikám, znalostem o fungování mozku a ověřenému koučovacímu procesu, které používám během 1:1 koučovacích sezení, Vám poskytnu nástroje a techniky, které Vám pomohou k sebepoznání a naplnění vašich cílů.

KDO JE KOUČ? CO JE KOUČINK?

Kdo je kouč? Co je koučování? Jak Vám může kouč pomoci?

O tom jsem měla možnost hovořit v pořadu SAMA DOMA v České televizi. Ve videu se dozvíte odpovědi na otázky: kdo je kouč, co je koučink, jaký je rozdíl mezi koučem a terapeutem, jak si vybrat a kde hledat kouče.

Pokud Vás odpovědi na tyto otázky zajímají, přehrajte si záznam video rozhovoru. 

Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.

Marcus Aurelius

VYZKOUŠÍM KOUČINK & MENTORING

Zvažujete spolupráci s koučem nebo HR & Leadership mentorem?


Rezervujte si krátkou informativní schůzku k nalezení naší vzájemné dohody, řešení požadavku nebo si rovnou vyzkoušejte 1,5 hodinovou úvodní konzultaci - koučink či HR & Leadership mentoring.

 

Vyberte si z několika možností.

DSC03858.jpg

REFERENCE A PŘÍBĚHY KLIENTŮ

Michal Černý
Ředitel
Strojírna Soběslav s.r.o.

reference koučink

Radek Duchek
CEO

4M Systems

"Tímto chci doporučit Janu W. jako skvělého profesionála, který mi během společných koučovacích sezení pomohl správně zkoncentrovat moje myšlenky tak, abych dosáhl všech vytyčených cílů v oblastech mého profesního působení, tak i v soukromém životě. Za pomoci Brain-based koučinku mne Jana dokázala udržet motivovaného a vždy plně soustředěného na nalezení pro mne nejefektivnějšího řešení a zdolávání vytyčené cesty k danému cíli/zlepšení. Rád předávám 100% pozitivní referenci, jak na celý systém, tak i na svého kouče všem, kdo uvažují o změně ve svém životě, nebo v pracovní oblasti."

Osobní rozvoj - nástroje

OSOBNÍ ROZVOJ - SEBEPOZNÁNÍ

Vyzkoušejte nástroje k osobnímu rozvoji a sebepoznání

Hodnoty

 

Obdržíte bezplatný nástroj k vyhodnocení Vašich hodnot. Získáte silný a motivující přehled o svých nejhlubších hodnotách. Ujasníte si žebříček svých životních hodnot.

Silné stránky

 

 

Získáte dotazník sloužící k defninování Vašich silných stránek a naleznete cesty, jak je využívat častěji.

Johariho okno

Získáte nástroj sloužící k sebepoznání, který popisuje a rozřazuje Vaše osobní kvality. Získáte zpětnou vazbu o tom, jak Vás ostatní vnímají - kolegové, přátelé, spolužáci.

Typologie MBTI

Získáte nástroj ke zjištění osobnostního typu, který odhaluje Váš jedinečný charakter, jeden ze 16 osobnostních typů. Základy systému položil C.G. Jung a do současné podoby ho přivedly K. Cook Briggs a I. Briggs Myers, které vytvořily Myers– Briggs Type Indicator . 

 

 

 

 

SEBEPOZNÁVÁNÍ je proces, který není nikdy ukončen, probíhá po celý život. Pomáhá nám pojmenovat naše schopnosti, zájmy, hodnoty, silné a slabé stránky a díky tomu pochopit vlastní životní role, poslání a priority. Čím lépe se známe, tím jsou všechna naše rozhodnutí vědomější a svobodnější. Sebepoznání je základem rozvoje člověka cestou svobody a směřování k moudrosti.

Zjistěte Vaše silné stránky, ujasněte si své hodnoty, zjistěte jak Vás vnímají Vaši kolegové, odhalte, která práce je pro Vás vhodná na základě popisu Vaší osobnosti. Vyzkoušejte tyto a mnohé další nástroje.

Zarezervujte si úvodní konzultaci a využijte nástroje k sebepoznání.