top of page
Koučink (Coaching)

KOUČINK

Cesta, která vás dovede k cíli.

Pomocí BRAIN-BASED COACHING systému pomáhám manažerům, podnikatelům, firmám dosahovat jejich osobních, profesních  a byznys cílů. Podstatou mé práce je usnadnit vlastní osobní rozvoj tím, že vám pomůžu identifikovat hlavní výzvy, odstranit limitující přesvědčení a překlopit prvotní neúspěchy v hnací sílu vpřed k vašim cílům.  Zaměřuji se na vytváření personalizovaných strategií, plánů a poskytování nástrojů, které vás povedou vpřed k dosážení Vašich požadovaných cílů.

Během koučovacích sezení, vám budu napomáhat k trvalým pozitivním změnám v osobním, profesním nebo byznys životě. Díky účinným koučovacím technikám, znalostem o fungování mozku a ověřenému koučovacímu procesu, které používám během 1:1 koučovacích sezení, vám poskytnu nástroje a techniky, které vám pomohou k sebepoznání a naplnění vašich cílů.

V soutěži Zlatá firma jsem získala ocenění, v kategorii Koučinkové centrum, nejlépe hodnocené firmy s nejvyšším průměrným hodnocením. Více na zlatafirma.cz

Top kouč Praha

KARIÉRNÍ KOUČINK & KOUČINK OSOBNÍHO ROZVOJE

Mé koučovací kompetence Vám mohu nabídnout během 1:1 jednorázových sezení nebo v koučovací sérii. On-line, telefonicky či osobně (po dohodě) - Praha.

V oblasti koučinku se na mě, individuální klienti a firmy, nejčastěji obrací v těchto oblastech:

Kariérní koučink

KARIÉRNÍ KOUČINK

    •    Kariérní rozvoj

    •    Řešení pracovních konfliktů

    •    Nastavování priorit

    •    Time management

    •    Povýšení

    •    Leadership

    •    Firemní cíle

    •    Prodej & Ziskovost

    •    Outplacement koučink

    •    Stres

    •    Komunikační dovednosti

    •    Work-life balance

KOUČINK OSOBNÍHO ROZVOJE

    •    Zdravý životní styl 

    •    Sebevědomí

    •    Mezilidské vztahy 

    •    Rodina

    •    Finance a investice

    •    Sport

    •    Návyky & odstranění zlozvyků

    •    Životní sny

    •    Prokrastinace

    •    Objevení silných stránek

    •    Životní poslání & záměr

    •    Životní hodnoty

KDO JE KOUČ? CO JE KOUČINK?

Kdo je kouč? Co je koučování? Jak Vám může kouč pomoci? 

O tom jsem měla možnost hovořit v pořadu SAMA DOMA v České televizi. S polečně s kolegou jsme hovořili o tom kdo je kouč, co je koučování, jaký je rozdíl mezi koučem a terapeutem, jak si vybrat a kde hledat kouče.

Pokud Vás odpovědi na tyto otázky zajímají, zvu vás na shlédnutí záznamu video rozhovoru.

Brain-based Coaching (Neurokoučink)

BRAIN-BASED COACHING SYSTEM

v SAMA DOMA - Mgr. Jana Weinberg, ACC

BRAIN-BASED COACHING SYSTEM

Ke své práci využívám jedinečný koučovací přístup NEURO-KOUČINK nebo-li BRAIN-BASED COACHING. Je to metoda, vycházející z poznatků NeuroLeadershipu. Spojuje poznatky neurovědy o fungování mozku a uplatňuje je v praxi.

 

Respektuje, jak funguje mozek.

Řídí se procesy, zajišťuje bezpečí. Mozek má rád bezpečí!

Je zaměřen a orientován na výsledek. 

 

Neuro-koučink respektuje přirozený způsob fungování mozku a díky tomu umožňuje nejenom dalekosáhlejší a dlouhodobější výsledky, ale mnohem rychlejší je také proces rozvoje a učení. Brain-based Coaching neboli Neuro-koučování vysvětluje, jak a proč koučování funguje na základě neurovědy. Jde o disciplínu vyvinutou pozorováním koučovacích sezení za současného měření mozkové aktivity pozorovaných dobrovolníků.

Neuro-koučování využívá znalosti vědy v oblasti teorie změn, učení, pozitivní psychologie, pozornosti zaměřené na řešení a dalších jako základu v kombinaci znalostí spouštěčů aktivit jednotlivých částí mozku. Brain-based koučink představil poprvé David Rock (spoluzakladatel NeuroLeadership institutu) ve své knize „Quiet Leadership“, 2006.

1:1 OSOBNÍ KOUČINK - JAK TO FUNGUJE

Mé koučovací kompetence Vám mohu nabídnout během 1:1 jednorázových sezení nebo v koučovací sérii (koučink program).

Obvyklý rozsah 1:1 koučování je 12 setkání ve formě telekoučinku, videokoučinku nebo osobního sezení (Praha), během 3-6 měsíců. Na začátku si spolu vyjasníme konkrétní podobu koučování, dohodneme se na době trvání a nastavíme společně inspirující cíle, kterých chcete dosáhnout. Nejčastěji 3 v různých oblastech života, aby proces změny měl co nejvýraznější dopad na váš život.

Během dalších sezení již budeme na Vašich cílech systematicky pracovat. Krok za krokem Vás dovedu k porozumění, proč se v určitých situacích chováte, jak se chováte. Co Vás žene k tomu přistupovat k sobě a svému okolí stále stejným způsobem. A jak změnit tyto zažité přístupy, abyste mohli s lehkostí naplňovat své záměry. 

Zároveň v sobě rozpoznáte zautomatizované vzorce myšlení a chování. Odstraníte nepotřebné návyky a naučíte se fungovat tak, abyste rozvíjeli sami sebe.

Díky unikátním technikám neuro-koučinku porozumíte svému mozku a naučíte se s ním pracovat tak, abyste se nespokojili s „přežíváním“, ale začali do důsledku žít život dle svých představ.

 

Změna si vyžaduje určitý čas. Z vaší strany bude potřeba vyvinout úsilí, čas, soustředění, vytrvalost a zapojení. Mezi jednotlivými sezeními budete vykonávat akce, které Vás posunou k vašim cílům. 

CO ODE MNE, JAKO KOUČE, MŮŽETE OČEKÁVAT

  • Předně, nebudu Vám radit, ale napomáhat na vaší cestě učení za trvalými pozitivními změnami.

  • Zaměřím se na hledání řešení pro patové situace, na které si nedokážete přijít sami.

  • Budu respektovat vaši individualitu.

  • Jako váš osobní kouč budu náročná.

  • Budu se zaměřovat na řešení vašeho problému.

  • Budu vám se zájmem naslouchat.

  • Zaměřím se na to, co je pro vás užitečné, nikoliv zajímavé.

  • Zaručuji diskrétnost a důvěrnost.

  • Získáte ode mě maximální profesionalitu, zároveň lidský přístup.

  • Budu důvěřovat vašemu potenciálu a posilovat jej.

Ať již řešíte cokoliv, jsem zde, abych Vám pomohla naplnit Vaše cíle. Kontaktujte mě pro více informací.

bottom of page