top of page
Vyhledat

Návod na to jak (v příštím roce) dosáhnout svých cílů

S blížícím se novým rokem, máme tendenci ohlížet se za tím uplynulým a vyhodnocovat ho. Stejně tak si stanovujeme novoroční předsevzetí a cíle pro rok přicházející. Leden je často charakterizován jako měsíc nových začátků, nejrůznějších předsevzetí a cílů. Jenže jak to udělat, abychom u našich předsevzetí vydrželi a (novoroční) cíle, ať už byznysové, pracovní či osobní, naplnili?


Existují různé způsoby jak nastavit cíle. A takové novoroční předsevzetí je vlastně cíl. Jinak se přistupuje při definování organizačních cílů, jinak se může postupovat při definování osobních, kariérních či byznys cílech. Vždy je potřeba si pro své individuální či firemní potřeby vybrat ten způsob, který s námi nejvíce rezonuje. U pracovních cílů zaměstnanců je dobré vycházet z cílů organizace, které navazují na její poslání a formulovanou vizi.


Naštěstí existuje proces nastavení cílů, který je strukturovaný, srozumitelný, zcela univerzální a vhodný pro všechny oblasti života. Ať již chcete dosáhnout pozitivní změny v oblasti byznysu, zdraví, financí, práce či vztahů. Určujícím faktorem pro stanovení cílů jsou oblasti vašeho života, firmy či byznysu, které nejsou zcela uspokojené a je v nich potenciál pozitivní změny.KRITÉRIA KLADENÁ NA CÍL

Bez správně vydefinovaného cíle se nelze pohnout vpřed. Aby nezůstalo pouze u předsevzetí nebo pojmenování cíle, je potřeba dodržovat požadavky kladené na cíle. Správně definované cíle splňují, mimo jiné, podmínky a principy SMART.


SMART CÍL

S - konkrétní, specifický: Poskytuje jasný popis toho, čeho je třeba dosáhnout. Specifický znamená odkaz na něco jedinečného a je opakem obecného, ​​širokého nebo vágního. Specifický cíl by proto měl jednoznačně uvádět, kam chceme dorazit.

M - měřitelný: Obsahuje metriku nebo identifikátory, které verifikují, zda bylo cíle dosaženo.

Adosažitelný: Stanovení cílů, které můžete rozumně dosáhnout v určitém časovém rámci, vám pomůže udržet motivaci a soustředění. Než začnete pracovat na dosažení cíle, rozhodněte se, zda je to něco, čeho nyní můžete dosáhnout, nebo zda existují další předběžné kroky, které byste měli podniknout, abyste byli lépe připraveni.

R - realistický: cíl musí být realistický. Musí být možné ho splnit v reálném čase, nemá cenu stanovovat nedosažitelné cíle.

T - časově omezený: Cíl musí být uzavřen do konkrétního data. Rovněž musíme zajistit, abychom měli časový plán pro splnění tohoto cíle.


Ukažme si to na konkrétním příkladu cíle - „Zvýším svůj zisk o XY%


S - konkrétní: Zvýším příjmy a zároveň snížím výdaje. Pronajmu si dostupnější provozovnu, což sníží nájemné o 7%, snížím tak provozní náklady.

M - měřitelný: V příštích 3 měsících zvýším prodej získáním dalších 5 potenciálních klientů.

A - dosažitelný: Upevním své vztahy se stávajícími zákazníky. Zviditelním svůj byznys na sociálních sítích, využiji doporučení a networking. To mi pomůže najít více potenciálních zákazníků, a tak se postarám o zvýšení výnosů pro firmu.

R - relevantní: přechod na levnější provozovnu sníží provozní náklady mého podnikání, a to dá prostor růstu zisku.

T - časově omezený: Do ​​konce příštích tří měsíců zvýším svůj zisk o XY%.


Použití pouze pravidla SMART je však v dnešní době nedostačující. Cíle by měli splňovat další kritéria.


POZITIVNÍ

Cíl musí být pozitivní. Lidé většinou umí snadno popsat co nechtějí, nelíbí se jim nebo co jim vadí. Mnohem těžší, ale bývá vydefinovat, co je ta pozitivní změna, ten pozitivní cílový stav. Je klíčové, aby cíle byli definovány pozitivně. Místo: „Přestanu prokrastinovat“ si řekneme „Splním vše, co si naplánuji.“ Ještě lepší je, vydefinovat si a představit si cíle, jakoby už byly splněny. Tedy v přítomném čase: „Plním vše, co jsem si naplánoval/a“.


INSPIRUJÍCÍ

Když si přečteme nahlas náš vydefinovaný cíl, měl by v nás probudit motivaci, chuť na něm pracovat, dát nám ten pozitivní náboj. Jestliže cíl nevychází z naší vnitřní motivace a nevnímáme ho jako důležitý, pravděpodobně se nám ho nepodaří dosáhnout. Budeme mít tendenci ho odkládat, vymlouvat se na nejrůznější překážky, nenajdeme v sobě dostatek chuti a energie, abychom se na cestu k cíli doopravdy vydali. Proto bychom si měli odpovědět na otázky: „Chci, měl/a bych nebo musím na něm pracovat“? Pokud je odpověď CHCI, jsme na nejlepší cestě k jeho naplnění.


NÁROČNÝ

Nastavení náročných cílů zaručuje určitý stupeň napětí. Opravdu náročné cíle, nás posouvají vpřed, jelikož budeme muset vyvinout určité úsilí a čas. Budeme si pravděpodobně muset osvojit nové návyky, získat nové dovednosti či znalosti, dělat věci jinak, aby došlo k žádoucí změně. Budeme skutečně zainteresováni a ochotnější zkoušet nové věci mimo svou komfortní zónu. Stanovení si příliš jednoduchých cílů sice může způsobit, že se krátkodobě budeme cítit dobře, jelikož máme splněno, ale ve skutečnosti se příliš neposuneme.Jak tedy konkrétně postupovat, když už máme cíl vydefinovaný? Je potřeba stanovit si strategii – cestu k dosažení cíle.


7 KROKŮ STRATEGIE

Strategie představují plán pro dosažení cíle. Jedná se o sérii kroků, které nám objasní postup při naplňování každého cíle. Tyto kroky představují milníky, které dávají cestě určitou formu. Strategie poskytují praktičtější pochopení toho, jak může být daný cíl dosažený. Cíl může být jen touhou či snem, dokud nejsou stanoveny strategie. Strategie nám brání v tom, abychom dělali věci automaticky, tak, jak jsme zvyklí.


JEDNOTLIVÉ KROKY STRATEGIE

KROK 1: Definujte startující místo (SOUČASNÝ STAV) cíle. Jeden z nejlepších bodů, jak začít pracovat na nějakém cíli je zjistit, kde se zrovna nacházíme v dané oblasti. Cílem tohoto kroku je zjistit, jaký je výchozí krok odkud startujeme. Mapujeme tedy výchozí stav, analyzujeme metriky, shromažďujeme data, zdroje, zapisujeme si pocity, pozorujeme návyky (osobní cíle), zpracováváme seznamy apod.


KROK 2: Vytvořte inspirující VIZI toho, jak by mohlo dosažení cíle vypadat. Když máme jasno o našem výchozím bodě, vytvoříme si vizi, která nám poskytne jasný obraz o konečném výsledku.


KROK 3: Prozkoumejte MOŽNOSTI a vyberte si nejlepší způsob postupu plnění cílů. Užívejte si zkoumání všech možností jak dosáhnout cíle. Následně musí být seznam možností zredukován na ty nejlepší možné cesty.


KROK 4: Vytvořte PLÁN na dosažení cíle. Když si vybere nejlepší způsob, jak jít kupředu, můžete si dál vytvořit plán jak dosáhnout toho, co si přejete cílem získat. Může se jednat o plán obsahující časové lhůty, co budete konkrétně dělat, nastavení milníků, získání podpory pro dosažení cíle. Plán by měl obsahovat CO budete dělat, JAK to budete dělat a zahrnovat čas, od KDY to budete dělat.


KROK 5: Uskutečněte/REALIZUJTE plán. V této fázi, poté co si vytvoříte plán, ho musíte převést na jednotlivé akce. Jedná se o plnění kroků vytvořených v plánu.


KROK 6: MONITORUJTE a přehodnocujte pokrok. V tomto kroku strategie se ohlížíte, jak se daří plnit jednotlivé body plánu. Ohlížíte se, jak se vám daří plán plnit a případně ho upravujete.


KROK 7: Vyzdvihněte svoje úspěchy (OSLAVA). Může být užitečné naplánovat na konec procesu strategie, jak oslavit všechno, co se vám podařilo dosáhnout. Jedná se o poslední bod strategie, který vás povzbuzuje, abyste ocenili to, čeho dosáhnete.


Z mé koučovací praxe jsem vypozorovala, že jednotlivci i firmy často nemají jasno, jak své individuální či firemní cíle nastavit. Ještě těžší je, samotné dodržení předsevzetí a naplnění cílů. Dokonce i manažeři vedoucí týmy, často selhávají se svými podřízenými správně nastavit, průběžně monitorovat a vyhodnocovat nastavené cíle. Většinou se tak děje, protože neví jak na to a nebo jsou zavaleni jinou agendou.

Stanovení cílů dle metody SMART a následné nastavení strategie k vydefinovanému cíli, vám může pomoci posunout se vpřed ve vaší kariéře, byznysu i osobním životě a dosáhnout požadovaného úspěchu. I když cíle mohou být náročné, metoda SMART a správně nastavená strategie vám může pomoci poskytnout směr a strukturu na cestě k vašemu cíli či novoročnímu předsevzetí.Zdroje:

Neuroleadership s.r.o.

Shutterstock


115 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page